logo    DYS-centrum® Praha z. ú.  Stejskalova 192/9, Praha 8   

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je DYS-centrum Praha z. ú., IČO 62935283, DIČ CZ62935283, se sídlem Stejskalova 9, 180 00 Praha 8, registrované Ministerstvem vnitra ČR pod kódem II/s-OS/1-26 511/95-R jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Jsme nezisková organizace (viz. O nás) a jednou z našich aktivit je rozesílání metodického materiálu rodičům i organizacím (školy, pedagogicko-psychologické poradny a další instituce).  V našem internetovém obchodě není možné sledovat stav Vašich zásilek. Avšak je možné nás telefonicky či e-mailem kontaktovat, rádi Vám poskytneme odbornou konzultaci.t

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

2. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta je v současné době 14 dnů v závislosti na způsobu dodání (dobírka a faktura, bankovní převod). Termín dřívějšího odeslání je možné domluvit i individuálně po telefonické či e-mailové domluvě. V ojedinělých případech se dodací lhůta z organizačních důvodů může prodloužit, o této skutečnosti budete informování telefonicky či e-mailem.

Objednaný materiál je možno vyzvednout i osobně v obchodě na naší adrese, v tom případě je vhodné vybrat způsob platby „Hotově při osobním odběru“. Zboží můžeme připravit k osobnímu odběru ihned. V poznámce prosím uveďte den a čas odběru. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat pro upřesnění.

Zboží si můžete vyzvednout kdykoli v prodejní době. Na vyzvednutí mimo prodejní dobu je možné se domluvit předem.

 

3. POŠTOVNÉ A BALNÉ

V online e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny zboží jsou konečné včetně DPH. K ceně bude připočtena suma za poštovné a balné.

Udaná cena do 50 000 Kč je v ceně, za každých dalších 10 000 Kč je účtováno 15 Kč.

Cena poštovného je závislá na hmotnosti a ceně zásilky dle sazeb České pošty:

 

Obálka A4

 

balík

 

 

 

 

10%

15%

21%

 

10%

15%

21%

dobírka

 

 

 

dobírka

 

 

 

do 0,5 kg

92

97

107

do 2 kg

164

172

191

do 1 kg

99

104

114

do 3 kg

176

184

194

do 2 kg

105

110

121

do 4 kg

178

187

197

 

 

 

do 5 kg

183

192

203

bez dobírky

 

 

do 6 kg

186

195

206

do 0,5 kg

60

63

66

do 7 kg

189

198

209

do 1 kg

70

74

76

do 8 kg

192

202

212

do 2 kg

80

84

86

do 9 kg

197

207

218

 

 

 

 

do 10 kg

200

210

221

 

 

do 12 kg

205

215

227

Obálka A5

 

 

 

do 14 kg

208

218

230

 

10%

15%

21%

do 16 kg

212

223

250

dobírka

 

 

 

do 0,5 kg

86

90

101

bez dobírky

 

 

do 1 kg

93

98

108

do 2 kg

117

123

130

do 2 kg

100

105

115

do 3 kg

120

126

133

 

 

 

do 4 kg

123

129

136

bez dobírky

 

 

do 5 kg

128

134

142

do 0,5 kg

55

58

61

do 6 kg

130

137

145

do 1 kg

65

68

71

do 7 kg

133

140

148

do 2 kg

75

79

81

do 8 kg

136

143

151

 

 

 

 

do 9 kg

138

145

157

slabá obálka

 

 

 

do 10 kg

144

151

160

do 0,5 kg

79

83

87

do 12 kg

149

156

166

 

do 14 kg

152

160

169

 

do 16 kg

166

174

184

 

Od ledna 2010 jsme plátci DPH, což se promítá i do poštovného, DPH činí 10 %, 15 %, nebo 21 % podle DPH zasílaného zboží (v případě kombinace zboží s různými sazbami je k poštovnému přidáno DPH s vyšší sazbou).

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

K odeslanému materiálu vždy vystavujeme fakturu, která je součástí zásilky se zbožím. Fakturu můžeme zaslat i e-mailem. V případě, že chcete zaslat zboží na dodací adresu a fakturu na fakturační adresu, napište nám to prosím do poznámek.

Všem fyzickým osobám a právnickým osobám včetně knihkupců, s výjimkou školských zařízení, posíláme materiály po předchozím uhrazení částky na náš účet, nebo na dobírkuPodklady k úhradě Vám pošleme e-mailem.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při nákupu,
 • platba předem bankovním převodem (pro rodiče a knihkupce),
 • na dobírku při doručení zboží (pro rodiče a knihkupce; hotovost přebírá od zákazníka Česká pošta, a.s. – kupující hradí navíc tzv. dobírečné),
 • platba na fakturu se splatností (pouze organizace).

V případě opakované úhrady faktury po době splatnosti bude dané organizaci zboží zasíláno nadále již pouze na dobírku.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Organizace žádáme o uvedení přesné fakturační adresyIČO, případně DIČ.

Po odeslání zboží Vám budou e-mailem, nebo SMS zaslány podací číslo Vaší zásilky a odkaz na Sledování zásilky na stránkách České pošty.

 

5. PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží odesláno na základě provedení objednávky v e-shopu. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží zasílejte na adresu:

DYS-centrum Praha z.ú.

Stejskalova 9

180 00 Praha 8

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu (počítačové výukové programy), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od vrácení zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Částka za vrácené zboží bude navrácena formou dobropisu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

http://www.coi.cz

Také je možnost řešit spotřebitelský spor on-line:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k realizaci dodání zboží kupujícímu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a autorizací počítačových výukových programů. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely dodání zboží a evidence počítačových výukových programů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu DYS-centrum Praha z. ú., Stejskalova 9, 180 00 Praha 8. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, tedy zasláním e-mailu na adresu dyscentrum@dyscentrum.org. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

7. KONTAKTY

Doporučujeme sledovat Aktuality, kde jsou uvedeny případné změny provozní doby.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat:

Telefon: 270 005 018

Mobil: 603 399 889, 773 507 222

e-mail: jirina.nejedla@dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org

www.dyscentrum.org

 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

9. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 3. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tento reklamační řád je platný od 7. 3. 2016. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího a v e-shopu na http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum.

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího
DYS-centrum Praha z. ú.., IČO 62935283, DIČ CZ62935283, se sídlem Stejskalova 9, 180 00 Praha 8, registrované Ministerstvem vnitra ČR pod kódem II/s-OS/1-26 511/95-R, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo účtenka-daňový doklad - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství).

Záruční list obsahuje firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců*, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Reklamace se v rámci zákonné záruční lhůty řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou., nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

 

3. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle dokladu dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky pokud je zásilka např. neúplná nebo poškozená.

II. Při osobním převzetí v sídle je DYS-centrum Praha z.ú.., Stejskalova 9, 180 00 Praha 8, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a případné reklamace uplatnit ihned. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel.

III. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je možné neprodleně oznámit e-mailem na adresu dyscentrum@dyscentrum.org a dále postupovat podle pokynů dopravce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat.

IV. Místem pro uplatnění reklamace je DYS-centrum Praha z. ú.., Stejskalova 9, 180 00 Praha 8. Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat:

Telefon: 270 005 018

Mobil: 603 399 889, 773 507 222

e-mail: jirina.nejedla@dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org

www.dyscentrum.org

V. Kupující může vadné zboží na reklamaci doručit na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

VI. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s Návodem k instalaci.

VII. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné pro používaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 4. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 5. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software,
 6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 7. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 8. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

VIII. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

IX. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

X. Reklamace CD-programů a se řeší ve spolupráci s dodavatelem.

XII. Při předání digitálních záznamníků doporučujeme kupujícímu vytvořit si odpovídající zálohu potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat.

XIII. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

4. Způsob vyřízení reklamace

I. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s dodanou fakturou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího dodané faktuře. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo zboží vrátit.

II. Prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti požadované, prodávajícím, nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, nebo míře a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

III. Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva (způsob vyřízení reklamace):

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení zboží,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení zboží,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení zboží. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

IV. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace, zvolí jej prodávající.

V. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

VI. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

VII. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.  V případě vrácení zboží z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto vrácení zboží.

VIII. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl při podání reklamace.

IX. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

X. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace, je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 7. 3. 2016. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího a v e-shopu na http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum.

STRUČNÝ NÁVOD K NÁKUPU
 1. Pomocí záložek nebo okénka Hledání zboží si vyberte zboží, které si chcete zakoupit.

 2. Vybrané zboží vložte pomocí tlačítka Koupit do košíku.

 3. Máte-li zájem o nákup dalšího zboží, klikněte vlevo dole na tlačítko Pokračovat v nákupu. Takto můžete do košíku vkládat více druhů zboží.

 4. V Košíku zkontrolujte, zda už máte opravdu vše.

 5. Dále si vyberte způsob dopravy a úhrady, který Vám nejvíce vyhovuje.

 6. Pokud jste zvolili Hotově při osobním odběru, své zboží si vyzvednete v našem obchodě v sídle DYS-centra Praha o.s.

  Do Poznámky je nutné napsat datum a hodinu odběru zboží.

 7. V ostatních případech Vám bude zboží doručeno domů Českou poštou a.s.

 8. Pokud zboží doma nepřevezmete od pracovníka/-ice České pošty a.s., bude 14 dní uloženo na Vaší dodací poště.

 9. Vyplňte Osobní údaje, v případě organizace i Firemní údaje a Dodací adresu. Používejte  prosíme interpunkční znaménka.

 10. Fakturační údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od dodací adresy.

 11. Vlevo dole vyjádříte souhlas s Obchodními podmínkami.

 12. Odesláním objednávky začneme Vaši objednávku zpracovávat. O tom budete informováni automatickým e-mailem na adresu uvedenou v dodacích údajích.

 13. Vlevo nahoře je Nová registrace. Zde se můžete zaregistrovat a při případném dalším nákupu vyplníte pouze Vaše přihlašovací údaje.

 

 

Přehled poštovného a balného

 

OBÁLKA A4
10% 15% 21%
dobírka
do 0,5 kg 92 Kč 97 Kč 107 Kč
do 1 kg 99 Kč 104 Kč 114 Kč
do 2 kg 105 Kč 110 Kč 121 Kč
bez dobírky
do 0,5 kg 60 Kč 63 Kč 66 Kč
do 1 kg 70 Kč 74 Kč 76 Kč
do 2 kg 80 Kč 84 Kč 86 Kč
OBÁLKA A5
10% 15% 21%
dobírka
do 0,5 kg 86 Kč 90 Kč 101 Kč
do 1 kg 93 Kč 98 Kč 108 Kč
do 2 kg 100 Kč 105 Kč 115 Kč
bez dobírky
do 0,5 kg 55 Kč 58 Kč 61 Kč
do 1 kg 65 Kč 68 Kč 71 Kč
do 2 kg 75 Kč 79 Kč 81 Kč
SLABÁ OBÁLKA
10% 15% 21%
do 0,5 kg 79 Kč 83 Kč 87 Kč
BALÍK
10% 15% 21%
dobírka
do 2 kg 164 Kč 172 Kč 191 Kč
do 3 kg 176 Kč 184 Kč 194 Kč
do 4 kg 178 Kč 187 Kč 197 Kč
do 5 kg 183 Kč 192 Kč 203 Kč
do 6 kg 186 Kč 195 Kč 206 Kč
do 7 kg 189 Kč 198 Kč 209 Kč
do 8 kg 192 Kč 202 Kč 212 Kč
do 9 kg 197 Kč 207 Kč 218 Kč
do 10 kg 200 Kč 210 Kč 221 Kč
do 12 kg 205 Kč 215 Kč 227 Kč
do 14 kg 208 Kč 218 Kč 230 Kč
do 16 kg 212 Kč 223 Kč 250 Kč
bez dobírky
do 2 kg 117 Kč 123 Kč 130 Kč
do 3 kg 120 Kč 126 Kč 133 Kč
do 4 kg 123 Kč 129 Kč 136 Kč
do 5 kg 128 Kč 134 Kč 142 Kč
do 6 kg 130 Kč 137 Kč 145 Kč
do 7 kg 133 Kč 140 Kč 148 Kč
do 8 kg 136 Kč 143 Kč 151 Kč
do 9 kg 138 Kč 145 Kč 157 Kč
do 10 kg 144 Kč 151 Kč 160 Kč
do 12 kg 149 Kč 156 Kč 166 Kč
do 14 kg 152 Kč 160 Kč 169 Kč
do 16 kg 166 Kč 174 Kč 184 Kč

Udaná cena do 50 000 Kč v ceně, pak za každých 10 000 Kč 15 Kč